خطرات دیر خوابیدن

شاید بسیاری از ما تمایل داشته باشیم شب ها تا دیر وقت بیدار بمانیم، اما بدن ما چنین تمایلی ندارد. ریتم شبانه روزی شما توسط یک بخش کوچک در مغز تنظیم می شود که ساعت بیولوژیکی یا ساعت بدن نامیده می شود. این بخش هسته سوپر اکیاسماتیک (SCN) می باشد که شبیه یک مخروط است …

خطرات دیر خوابیدن ادامه »