راههای مختلف برای تعویض چرخه خواب در شما

نوشته شده توسط مایکل دبلیو اسمیت مسافرت، نوبت کاری  و یا حتی هر گونه نگرانی می تواند ریتم شبانه روزی خواب را بهم بریزد و شما را از کنترل در ساعات خواب و بیداری خارج کند . همیشه لازم نیست این مشکلات را با خود به رختخواب ببرید ، بلکه با روش های رفتاری و …

راههای مختلف برای تعویض چرخه خواب در شما ادامه »