اختلالات ریتم شبانه روزی (مشکلات تنظیم زمانی خواب)

اختلالات ریتم شبانه روزی معمولا ناشی از مشکلاتی در تنظیم ساعت درونی بدن است.ساعت درونی بدن در حیوانات و حتی گیاهان وجود دارد و هرسیکل آن حدود 24 ساعت است و تنظیم این ساعت با عوامل بیرونی (مانند نور خورشید) و عوامل درونی صورت می گیرد. اختلال ریتم شبانه روزی باعث اختلال در فعالیت های …

اختلالات ریتم شبانه روزی (مشکلات تنظیم زمانی خواب) ادامه »