دیابت و آسیب های عصبی

آسیب عصبی که در افراد دچار دیابت اتفاق می افتد، نوروپاتی دیابتی نامیده می شود. این شرایط یک حالت پیچیده در بیماری دیابت می باشد. علت این شرایط چیست؟ در افرادی که دچار دیابت هستند، عصب های بدن به خاطر کاهش جریان خون و بالا رفتن میزان قند خون، آسیب می بینند. این شرایط بیشتر …

دیابت و آسیب های عصبی ادامه »