نوروپاتی دیابتی چیست ؟

نوروپاتی به حالتی گفته میشود که در ان اعصاب مجاور یک بخش دچار اختلال میشوند و علائمی مانند ضعف و […]

نوروپاتی دیابتی چیست ؟ بیشتر بخوانید »