دکتر پریسا فضلی پناه

دکتر پریسا فضلی پناه   فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات خواب  سوابق تحصیلی:   فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات خواب  از دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه از دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترای حرفه ای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو انجمن پزشکی خواب ایران عنوان پایان نامه دکترای عمومی: اندازه …

دکتر پریسا فضلی پناه ادامه »