پیش بینی عواطف در مغز

با به کار گیری یک الگوریتم برای MRI عملکردی، دانشمندان قادر شده اند که کار و عملکرد عواطف را در […]

پیش بینی عواطف در مغز بیشتر بخوانید »