دکتر مغز و اعصاب

مغز و اعصاب چیست و کدام دکتر مغز و اعصاب مناسب ماست؟

مغز و اعصاب مغز و نخاع، سیستم عصبی مرکزی را تشکیل می دهند. این سیستم پیچیده مغز و اعصاب مسئول بیشتر کارهای ارادی و غیرارادی ماست. مانند راه رفتن و صحبت کردن – و چیزهایی که بدن ما به طور خودکار – مانند تنفس و هضم غذا کنترل می کند. سیستم عصبی مرکزی همچنین با …

مغز و اعصاب چیست و کدام دکتر مغز و اعصاب مناسب ماست؟ ادامه »

آشنایی با داروی ممانتین یا ابیکسا (memantine,Ebixa)

ممانتین برای درمان  مراحل متوسط و شدید بیماری زوال عقل (آلزایمر) و انواع دیگر فراموشی استفاده می شود. ممانتین بیماری آلزایمر را درمان نمی کند ، اما ممکن است حافظه، آگاهی ، و توانایی برای انجام وظایف روزانه را بهبود بخشد. این دارو با مسدود کردن عملکرد یک ماده طبیعی خاص در مغز ( گلوتامات) عمل …

آشنایی با داروی ممانتین یا ابیکسا (memantine,Ebixa) ادامه »