برخی عوامل مخرب خواب

آیا شما وقتی از خواب بیدارمیشوید احساس خستگی شما بیش از زمانی است که به رختخواب رفته اید ؟ یا خستگی تان برطرف نشده است؟اگر چنین است، اختلال در خوابتان وجود دارد. اما آیا می دانید علت آن چیست ؟ چند دلیل ساده برای اختلال خواب وجود دارد، اسپرسو ، مشروب قبل از خواب، وجود …

برخی عوامل مخرب خواب ادامه »