یماری مولتیپل اسکلروزیس یا MS چیست؟

بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) شایع ترین بیماری ناشی از یک فرآیند التهابی دمیلینیزان در CNS یعنی سیستم عصبی مرکزی استو یکی از علل اصلی ناتوانی در افراد جوان به شمار می رود طوریکه در طول 20 تا 25 سال 30 درصد از بیماران ناتوانی حرکتی پیدا می کنند. در مولتیپل اسکلروزیس(MS) بدن فرد به واکنش …

یماری مولتیپل اسکلروزیس یا MS چیست؟ ادامه »