پیش بینی عواطف در مغز

با به کار گیری یک الگوریتم برای MRI عملکردی، دانشمندان قادر شده اند که کار و عملکرد عواطف را در مغز انسان مشاهده کنند. یافته های مربوط به این تحقیق که اخیرا در مجله PLOS Biology منتشر شده است، می تواند ارزیابی بهتری از اوضاع عاطفی ارائه دهد و به افرادی که در انتقال عواطف …

پیش بینی عواطف در مغز ادامه »