ایجاد یک محیط بهینه برای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم(بخش اول)

ایجاد یک محیط بهینه برای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم(بخش اول) تمرینات سودمند زیر سعی ندارد فقط یک مجموعه دستورالعمل برای هر خانواده با کودکانی با درجات مختلفی از اوتیسم ارائه دهد.نه تنها هر کودک ویژگی ها و نیازهای منحصر به فرد و متمایز از دیگری دارد، تفاوتهای بسیاری نیز میان هر خانه و خانواده …

ایجاد یک محیط بهینه برای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم(بخش اول) ادامه »