چرا روانپزشکان و روانشناسان جایروس بهترین اند؟

بهترین روانشناس یعنی چه؟ تقریبا غیر ممکن است بتوانید براحتی و بدون یک جستجوی عمیق یک روانپزشک یا رواندرمانگر خوب پیدا کنید. در حالی که تقاضا برای مشاوره و درمان های روانپزشکی در کشور به شدت افزایش یافته است ولی تعداد روانپزشکان فارغ التحصیل بیشتر نشده است. نه تنها کمبود بحرانی تعداد روانپزشکی وجود دارد، …

چرا روانپزشکان و روانشناسان جایروس بهترین اند؟ ادامه »