فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات خواب

دکتر آنیا رحیمی گلخندان

دکتر آنیا رحیمی گلخندان فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات خواب   سوابق تحصیلی:   فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات خواب  از دانشگاه علوم پزشکی تهران تخصص طب کارو بیماریهای شغلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترای حرفه ای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران سوابق کاری: گذراندن طرح نیروی انسانی در مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی، …

دکتر آنیا رحیمی گلخندان ادامه »