دژاوو و تناسخ : آیا تصاویر گذشته را می بینیم؟

دژاوو و تناسخ دژاوو و تناسخ : آیا تصاویر قدمی بازسازی می شوند؟ اگر تا به حال دژاوو داشته اید(احساسی که این تصور بر شما می رود که کاری که اکنون در حال انجام آن هستید،پیش از این نیز اتفاق افتاده است) پس می دانید که احساس بسیار عجیبی است.گرچه وقتی که دژاوو دارید،مغز شما …

دژاوو و تناسخ : آیا تصاویر گذشته را می بینیم؟ ادامه »