روش های کوتاه و اثر بخش برای لاغر شدن

1- همان ماده ی غذایی را که در خانه کم دارید و به آن نیاز دارید خریداری نمایید .. بیش از حد نیاز اقلام غذایی را خریداری نکنید و همیشه کم بخرید تا مواد غدایی تازه تری مصرف کنید.   2- سعی کنید خود را عادت بدهید که ایستاده تلوزیون تماشا کنید و یا می …

روش های کوتاه و اثر بخش برای لاغر شدن ادامه »