بیماری (بای پولار) دوقطبی در اطفال از تشخیص تا درمان

بیماری (بای پولار) دوقطبی در اطفال بیماری (بای پولار) دوقطبی در اطفال مانند افراد بزرگسال با تغییر حالت رفتاری از بیش فعالی یا شیدایی به دپرشن (افسردگی) شدید همگام است. تشخیص این مشکل در اطفال مسئله‌ی بغرنجی است. بعضی متخصصان معتقدند بروز این مشکل در اطفال خیلی بندرت دیده می‌شود و در این‌باره اغراق میشود، …

بیماری (بای پولار) دوقطبی در اطفال از تشخیص تا درمان ادامه »