چرا یک دوش آب گرم قبل از خواب توصیه میشود؟

دوش آب گرم باعث افزایش درجه حرارت بدن شده  که در عرض 2 تا 3 ساعت شروع به کاهش می کند، دوره کاهش درجه حرارت بدن همان دوره ی شروع خواب است.بنابراین توصیه میشود که 2 تا 3 ساعت قبل از رفتن به  رختخواب دوش آب گرم بگیرید. ریتم های خواب – بیداری و درجه …

چرا یک دوش آب گرم قبل از خواب توصیه میشود؟ ادامه »