معایب تعدد روابط عاشقانه قبل از ازدواج

  شاید این جمله را زیاد شنیده باشید که ماهی در دریا زیاد است و می توانید از ماهی های زیادی استفاده کرد و اگر ماهی از دست آدم فرار کرد می توان یک ماهی دیگری را گرفت. اما یک مطالعه نشان داده است که ماهی بیشتر گرفتن به احتمال زیاد می تواند پایان یک …

معایب تعدد روابط عاشقانه قبل از ازدواج ادامه »