با ترامادول بیشتر آشنا شوید

    ترامادول مسکنی است که مانند مواد مخدر است. از ترامادول برای درمان دردهای متوسط ​​تا شدید استفاده می شود. از ترامادول نیز ممکن است برای اهداف دارویی استفاده نشود.   ترامادول می تواند سرعت  تنفس را کاهش یا متوقف کند  به ویژه هنگامی که شما شروع به استفاده از این دارو میکنید یا …

با ترامادول بیشتر آشنا شوید ادامه »