برگزاری دوره ی آموزشی نوروفیدبک در شیراز

نمایندگی کلینیک آلومینا در شیراز برگزار می کند: دوره مقدماتی نوروفیدبک در شیراز توسط مدرسین کلینیک آلومینا و با ارائه […]

برگزاری دوره ی آموزشی نوروفیدبک در شیراز بیشتر بخوانید »