اهمیت دوران نوجوانی و نقش والدین

همه والدینی که صاحب فرزند هستد، دوران سختی را برای مراقبت از فرزند خود گذرانده اند. زمانی که نوزاد نیمه شب گرسنه می شود یا مریض می شود. با تمام این دردسرها دوران نوجوانی برای والدین نگران کننده تر است. علت این امر چیست؟ در حقیقت دوران نوجوانی زمان رشد فیزیکی، فکری و عاطفی فرد …

اهمیت دوران نوجوانی و نقش والدین ادامه »