از دردهاي دوران قاعدگي رنج ميبريد؟

از دردهاي دوران قاعدگي رنج ميبريد؟ براي كاهش دردهاي دوران قاعدگي روشهاي مختلفي از تغديه گرفته تا ورزش وجود دارد، اما تشخيص علت اصلي و درمان آن از اهميت بالايي برخوردار است. در ادامه به معرفي 9 روش طبيعي براي كاهش دردهاي دوران قاعدگي ميپردازيم. 1- آب شايد عجيب بنظر برسد اما نوشيدن آب سبب …

از دردهاي دوران قاعدگي رنج ميبريد؟ ادامه »