موقع خوردن فک شما صدا می دهد ؟ فک شما درد می کند…

اختلال در مفصل گیجگاهی یا TMJD   گاهی اوقات به به صورت مختصر TMD و یا   TMJDگفته میشود و سندرم اختلال عملکرد مفصل گیجگاهی فکی گفته میشود. تمامی این اصطلاحات به  درد و اختلال عملکرد عضلات جونده (عضلات حرکت فک ) و گیجگاهی فکی و مفاصلی که اتصال آرواره به جمجمه را به عهده دارند …

موقع خوردن فک شما صدا می دهد ؟ فک شما درد می کند… ادامه »