دندان قروچه

دلایل دندان قروچه پزشکان به طور کامل به علت دندان قروچه پی نبرده اند. این امر می تواند دلایل فیزیکی یا روانشناسی داشته باشد که عبارتند از: احساساتی مانند اضطراب، عصبانیت، ناامیدی و تنش. نوع شخصیت خشن، رقابتی یا بیش فعال. ترتیب غیرطبیعی قرار گرفتن دندان های بالا و پایین. اختلالات خواب مانند آپنه ی …

دندان قروچه ادامه »