سفید کردن دندان در خانه

    دندان جرم دار یکی از بزرگترین نکات نفرت انگیز در تمام دوران است. قدم زدن با دندان های زرد و جرم گرفته از چای و قهوه نه تنها موجب خجالت است بلکه باعث می شود مردم که در ارتباط با شما هستند تصور کنند بهداشت را رعایت نمی کنید . اما شما به تمام …

سفید کردن دندان در خانه ادامه »