چرا دندان ها حساس می شوند؟

احتمالاً برای شما هم اتفاق افتاده باشد که ناگهان دچار حساسیت دندانی شده باشید. حساسیت دندان به حالتی گفته می شود که زمان خوردن غذاها یا نوشیدنی های سرد، گرم، خیلی ترش و حتی جریان هوای سرد، دندان، احساس ناراحتی کنید. این درد بسیار تیز، ناگهانی و آزاردهنده است و گاهی حتی ساعت ها طول …

چرا دندان ها حساس می شوند؟ ادامه »