اختلال فراموشي چيست؟

  اختلال فراموشي چيست؟ اختلال فراموشي يا دمانس يك اصطلاح كلي جهت كاهش شديد توانايي ذهني و ايجاد تداخل در زندگي روزمره تلقي ميشود.  آلزايمر، شايع ترين نوع اختلال فراموشي محسوب ميگردد. اختلال فراموشي بر سه بخش مغز تاثير ميگذارد: زبان حافظه تصميم گيري اختلال فراموشي در زمره بيماري هاي خاص قرار نميگيرد، بلكه يك …

اختلال فراموشي چيست؟ ادامه »