کمک های اولیه: دل درد در کودکان

اگر کودک نمی تواند حرکت کند یا خیلی ضعیف شده، فورا با اورژانس تماس بگیرید. امکان استراحت را برای کودک خود فراهم آورید. از فعالیت کودک، به ویژه پس از خوردن غذا، جلوگیری کنید. درمان دل درد به کودک خود مایعات شفاف مانند آب و غذای آبکی مانند آبگوشت و یا آب میوه ی رقیق …

کمک های اولیه: دل درد در کودکان ادامه »