دلایلی که سبب می شود برای برقراری رابطه جنسی احساس خستگی کنید

1) مشکلات ارتباط یکی از دلایلی که ممکن است منجر شود بگویید از رابطه جنسی خسته شده اید، این است که شما نمی خواهید با مشکلات موجود در رابطه روبرو شوید.خیلی راحت می توانید بگویید خسته هستید،آرام بنشینید و در مورد تمام چیزهایی که شما را رنج می دهد و نیاز دارید که حل شود …

دلایلی که سبب می شود برای برقراری رابطه جنسی احساس خستگی کنید ادامه »