درمان حملات ناگهانی صرع

درمان های دارویی  بیشتر دارو های ضد حمله به عنوان دارو های ضد تشنج تجویز میشوند به معنی اینکه انها برای کاهش فعالیت غیر نرمال  الکتریکی مغز به کار برده میشوند .در بیشتر بیماران حملات تشنجی با این دارو ها درمان میشود مانند والپروییک و یا گاباپنتین و البته تعدادی از بیماران باید ترکیبی از …

درمان حملات ناگهانی صرع ادامه »