آنچه بايد درباره روان آشفتگي دانست!!!

    [checklist][/checklist] روان آشفتگي چيست؟ دليريوم، روان آشفتگي يا هذيان يك تغيير ناگهاني در مغز است كه موجب گم گشتگي […]

آنچه بايد درباره روان آشفتگي دانست!!! بیشتر بخوانید »