چرا قمار کردن برای شما بد است ؟

  علائم و نشانه های مشکل قمار چیست؟   ولع مصرف افسردگی احساس ندامت و پشیمانی بعد از قمار قمار باز احساس نیاز به شرط بندی پول بیشتری می کند افزایش قمار با وجود ضرر و زیان های  فردی افزایش بدهی های مالی و از بین رفتن تعهدات مالی از دست دادن کنترل از دست …

چرا قمار کردن برای شما بد است ؟ ادامه »