دمانس(زوال عقلی ) چه تفاوتی با آلزایمر دارد ؟

زمانی که صحبت از دمانس می‌شود ،در واقع به علایم آن اشاره می‌شود . این واژه  توصیفی از علایم متفاوتی […]

دمانس(زوال عقلی ) چه تفاوتی با آلزایمر دارد ؟ بیشتر بخوانید »