خود ارضایی با فیلم

آنچه باید درباره خود ارضایی بدانیم

 طبق مطالعات انجام شده بیش از ۹۵ درصد مردان و حدود ۸۰ درصد زنان حداقل یک مرتبه خودارضایی کرده اند. خودارضایی یک رفتار جنسی است که یک فرد به تنهایی برای رسیدن به لذت جنسی تلاش می کند. از عناصر خودارضایی تصویر سازی جنسی است یعنی افراد معمولا خود را در موقعیتی تصور می کنند …

آنچه باید درباره خود ارضایی بدانیم ادامه »