چرا احساس خستگی می کنید: 14 دلیل خواب آلودگی و بی خوابی

آیا هرگز از خواب آلودگی روزانه شکایت داشته اید؟ چرا در اواسط روز و در محل کار خواب آلود می شوم؟ چرا علی رغم خستگی نمی توانم بخوابم؟ چرا وقتی از خواب بیدار می شوم احساس خستگی می کنم؟ اگر شما ازبی خوابی یا خواب آلودگی رنج می برید یا علی رغم خواب کافی احساس …

چرا احساس خستگی می کنید: 14 دلیل خواب آلودگی و بی خوابی ادامه »