مرگ های ناگهانی بر اثر ایست قلبی

ایست ناگهانی قلب با حملات قلبی متفاوت است . یک فرد سالم در دوران جوانی خود و یا یک ورزشکار با احتمال خیلی کمی ممکن است به مشکلات قلبی مبتلا شود و یا به علت انها جان خود را از دست بدهد ولی هنوز هم مرگ به دلیل ایست قلبی به عنوان خبری دست اول …

مرگ های ناگهانی بر اثر ایست قلبی ادامه »