دلایل ایجاد افسردگی

چگونه با افسردگی مقابله کنیم؟

  احساس پائین یا حالت هایی از خلق پائین بخش طبیعی از زندگی تمام افراد است، وقتی افراد با خلق پائین هستند ممکن است در تصمیم گیری هایشان اشتباه کنند و رویاهایشان بی ارزش شود و انگیزه خود را از دست بدهند ، از زندگی شان همان طور که قبلا لذت می بردند ، دیگر …

چگونه با افسردگی مقابله کنیم؟ ادامه »