افکار منفی را کنار بگذارید

شکست، ناامیدی، همه ی ما اینها را تجربه کرده ایم. بنابراین خیلی وقت ها با نیت تغییر و پایان دادن در جایی که شروع کرده ایم، تصمیم به شروعی دوباره می گیریم. هیچکس تاکنون تصور نکرده که چنین کاری آسان باشد – تغییرات حقیقی نیاز به فداکاری دارند. اما اما آیا به جز تنبلی و …

افکار منفی را کنار بگذارید ادامه »