اختلالات ناشی از اعتیاد الکل!

اعتیاد به الکل یعنی مصرف زیاده از حد الکل که مضر می باشد. مصرف طولانی مدت و بیش از حد الکل آسیب های جبران ناپذیری به دنبال دارد، از جمله: اختلالات شخصیتی ضداجتماعی، اختلالات خلقی (افسردگی دو قطبی و افسردگی اصلی) و اختلالات اضطراب. نشانه های اعتیاد به الکل عبارتند از ناتوانی در ترک الکل، …

اختلالات ناشی از اعتیاد الکل! ادامه »