آپنه ی خواب

آپنه ی انسدادی خواب یک اختلال در خواب است که در آن نفس کشیدن به مدت خیلی کوتاه و به صورت مکرر قطع می شود. آپنه در آپنه خواب اشاره دارد به یک توقف در تنفس که حداقل 10 ثانیه طول می کشد. آپنه ی انسدادی زمانی اتفاق می افتد که ماهیچه های پشت حلق، …

آپنه ی خواب ادامه »