دعوت به همکاری از روانپزشکان ،روانشناسان، متخصصین اطفال و پزشکان عمومی

  زمینه ی همکاری: اخذ نمایندگی و آموزش افراد واجد شرایط: روانپزشکان – متخصصین اطفال – پزشکان عمومی- روانشناسان دارای مدرک دکتری یا کارشناس ارشد بالینی شهرستان های  واجد شرایط جهت اخذ نمایندگی: تبریز، اصفهان، کرمان، زنجان، همدان ارومیه، گرگان، رشت ، ساری ، کرمانشاه، بندر عباس، اردبیل، قم، کرج، یزد. تبصره: جهت اخذ نمایندگی، …

دعوت به همکاری از روانپزشکان ،روانشناسان، متخصصین اطفال و پزشکان عمومی ادامه »