دعواهای زناشویی

راهکارهای داشتن زندگی زناشویی موفق

  پژوهش هایی در مورد  اینکه رعایت چه مسائلی می تواند منجر به ازدواج موفق و خوبی شود انجام شده و آنها عبارتند از : • از نظرعاطفی از خانواده ای که در آن بزرگ شده است  جدا باشد نه اینکه بیگانه باشد اما استقلال عاطفی و هویت جدایی از پدر ومادر داشته باشد. • …

راهکارهای داشتن زندگی زناشویی موفق ادامه »

خشم در زندگی زناشویی

اگر: اغلب خشم شما به صورت انفجارهای کوچک و بزرگ رخ می دهد. اگر کم عصبانی می شوید اما وقتی که عصبانی می شوید، دیوانه وار عصبانی می شوید. پیوسته احساس خشم را در دلتان می کنید و همواره آزارتان می دهد. باید توجه داشته باشید که خشم در زندگی زناشویی به معنی انرژی منفی …

خشم در زندگی زناشویی ادامه »