بهترین درمان برای تشنج ابسنس( absence)یا کوچک چیست؟

بهترین درمان برای تشنج ابسنس( absence)یا کوچ تشنج یا صرع کوچک (Absence/petit mal)  یکی از تشنج های شایع در کودکان است. علایم آن شامل: خیره شدن. مکیدن لبها. پلک زدن. حرکت دادن دستها مثل به هم مالیدن مدت زمان آن 10 تا 15 ثانیه است و از این اتفاق در حافظه فرد خاطره ای نمی …

بهترین درمان برای تشنج ابسنس( absence)یا کوچک چیست؟ ادامه »