دستان همیشه سرد!

داشتن دستان سرد حتی در یک محیط نسبتا معتدل نیز شایع می باشد. اغلب، داشتن دست سرد بخشی از پاسخ […]

دستان همیشه سرد! بیشتر بخوانید »