میکرونیدلینگ صورت چیست

آنچه پزشکان درباره میکرونیدلینگ به شما نمی گویند!

آنچه پزشکان درباره میکرونیدلینگ به شما نمی گویند! میکرونیدلینگ در واقع از دو واژه «میکرو» به معنای مقیاس بسیار کوچک و «نیدلینگ» به معنای سوزن زدن تشکیل شده است. در واقع در این عمل زیبایی سرپایی، پوست صورت را با ضربات سریع و البته مکرر سوزن ‌های ریز تحریک می کند. میکرونیدلینگ یک روش کم …

آنچه پزشکان درباره میکرونیدلینگ به شما نمی گویند! ادامه »