با نوروفیدبک حافظه تا ن را تقویت کنید- مرکز تخصصی نوروتراپی در تهران

  تقویت حافظه با نوروفیدبک – مرکز تخصصی نوروتراپی در تهران طبق تحقیقات دیوید ورنون  و همکارانش از دپارتمان علوم اعصاب و رفتار در امپریال کالج لندن دیده شده که انجام بازخورد مغزی می تواند حافظه و تمرکز را بهبود بخشد. نتیجه تحقیقات این دانشمندان در مجله سایکوفیزیولوژی چاپ شده است. در این مطالعه، 40 فرد بالغ …

با نوروفیدبک حافظه تا ن را تقویت کنید- مرکز تخصصی نوروتراپی در تهران ادامه »