دستورالعمل هایی برای زندگی سالم (1)

عادات خواب خود را تغییر دهید: بهبود عادات خواب می تواند بر سلامت روانی شما بهبود جدی ایجاد کند. داشتن یک برنامه خواب شامل: بیدار شدن از خواب و رفتن به رختخواب است که سر یک ساعت معمولا انجام می دهید، الزامی است. در اینجا برخی از راه هایی که شما می توانید برای خواب …

دستورالعمل هایی برای زندگی سالم (1) ادامه »