چاقی و فاکتور های خطر آن

  توده بافت چربی اضافی در بدن منجر به چاقی می‌شود. روشی که اغلب برای اندازه‌گیری چاقی به کار می‌رود BMI یا شاخص توده‌ی بدنی است که برابر با نسبت وزن ،به توان دوم قد بر اساس متر می‌باشد.BMI  متوسط   25-19 می‌باشد. در BMI یکسان، چربی بدن زنان بیشتر از مردان است.     بر …

چاقی و فاکتور های خطر آن ادامه »