5 زبان عشق و دوست داشتن

  1) کلمات تاکیدی = سخنرانی کودکان و نوجوانان باید برای آن چه که هستند ستایش شوند. آنها نیاز به قدرت اعتماد بنفس دارند. بسیاری از والدین به سادگی برای بچه ها سخنرانی می کنند اما خودشان در عمل اجرا نمی کنند.   2) کیفیت زمان = وقتی برای بازی نداری ، باید پیانو را …

5 زبان عشق و دوست داشتن ادامه »